Om BCC Eiker

BCC Eiker er knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC) når det gjelder tro og teologi, men er ellers både juridisk og økonomisk en selvstendig forening. Vi er fremdeles forankret i den overbevisning og lære som Hortens-mannen Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Med en overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, synliggjorde han den personlige deltakelsen i kristenlivet. Med en spesielt stor omsorg for barn og unge, ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen.

Les mer om dette på disse websidene:  bcc.no / aktivkristendom.no / johanoscarsmith.no

Vår historie

Fra begynnelsen på 1900-tallet

BCC Eiker hadde sitt spede opphav i årene like før 1920, da en håndfull mennesker fattet interesse for Johan Oscar Smiths og Elias Aslaksens forkynnelse. Det dreide seg i første omgang om fem-seks søsken bosatt i Vestfossen og Hokksund, som med sine familier begynte å holde husmøter. Fra å være 20-30 venner på 20-tallet, telte flokken rundt 100 i 1970. I de første årene var det ikke behov for mer enn en liten stue for å samles, men etter hvert leide vennene mindre forsamlingslokaler til møter og distriktstevner, blant annet på Skauholt, Husmorhuset og Arbeideren i Hokksund.

1971 – 1986

Vårt første selveide forsamlingslokale, Industrigata i Mjøndalen, ble tatt i bruk i 1971. Lokalet hadde en sal med plass til 100-150 til møter og fester. I kjelleren var det toaletter, et lite kjøkken og noen rom som ble brukt til aktiviteter for barna. Eiendommen lå nære sentrum og var på størrelse med en boligtomt. I perioden 1971-1986 hadde BKM Eiker en økning i antall aktive deltakere fra ca 130 til ca 220 personer.

1986 – 2000

Vi gikk inn i en ny epoke når vi bygde vårt første forsamlingslokale på Loesmoen i Hokksund i 1986. Furuly ble et flott og moderne lokale som vi med rette var stolte av. Her fikk vi en sal som rommet 300-350 til fester og møter. I 2. etasje var det en mindre festsal og flere grupperom og verksted til aktiviteter for barna. Ute var det plass til utflukter med bla. grilling og ballspill. I perioden 1986-2000 hadde BKM Eiker en økning fra ca 220 til ca 340 medlemmer. På slutten av 1990-tallet begynte vi derfor å se på muligheter for å utvide Furuly eller finner andre eiendommer.

2001 –

Med kjøpet av eiendommen Fredfoss i Vestfossen i 2000, fikk vi et sted som kunne dekke våre behov langt inn i fremtiden. Arbeidet med å restaurere de 10.000 kvm. store fabrikkbygningene ble også starten på tidenes dugnadsinnsats for vår menighet. Når første byggetrinn sto ferdig sommeren 2002 ble Fredfoss av redaktøren i Drammens Tidende omtalt som «det flotteste kulturhuset vest for Oslo». På Fredfoss har vi i dag kapasitet til 500-600 til fester og møter, og i tillegg rommer eiendommen bla. en gymsal, kinosal og et kulturverksted for barn og ungdom.

Fra 2007 ble hele eiendommen overdratt til Stiftelsen Fredfoss Kulturpark. BCC Eiker er i dag en av flere virksomheter som leier lokaler på Fredfoss.

Vekstprognoser

BCC Eiker opplever sterkt vekst og vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt aktivitetstilbud og egne fasiliteter for disse. Vår ambisjon er at alle våre medlemmer skal ha gode aktivitetstilbud i et sunt og positivt miljø, tuftet på kristne verdier. For å kunne jobbe målrettet med å dekke fremtidige behov ble det i 2009 laget en langtidsstrategi, og i 2011 ble det utarbeidet vekstprognoser. I tabellen til høyre vises forventet vekst frem mot 2025, fordelt på noen aktuelle aldersgrupper.

2010 2015 2020 2025
Medlemmer, alle aldre 465 550 635 720
Ungdom 13-25 år 110 130 150 175
Barn 7-12 år 80 85 95 110
Barn 0-6 år 60 70 85 100
Barn og ungdom total 250 285 330 385