Ungdom fra 13 år og oppover

Ungdomsgruppen består av ca. 180 ungdom fra 13 år og oppover. Onsdag kveld er det samling med trosoppbyggelse, gjerne etterfulgt av ungdomskafé og aktiviteter. Gode fellesopplevelser og spennende utfordringer i et trygt og inkluderende miljø, danner rammene for ungdomsgruppa. Ungdomsgruppa består også av mange ledere og mentorer som bidrar med stort engasjement og mye omtanke, som igjen gir mye trivsel til det unge fellesskapet.

Ungdommene er ofte engasjert i ulike prosjekter, og minst en gang i året reiser de på tur. Alt fra enkle turer i den norske fjellheime, til mer eksotiske reisemål hvor som helst på kloden. For ungdom i BCC Eiker er det alltid en begivenhet å se frem til, og ofte er lanleggingsfasen like viktig som selve opplevelsen.

Trosopplæring

Trosopplæringen er et tilbud til jenter og gutter det året de fyller 15 år. Opplæringen gir rom for nysgjerrighet, undring og dialog rundt små og store spørsmål, og viktige eksistensielle livsvalg.

I løpet av semesteret fra januar til april, arrangeres det en rekke egne samlinger, der ulike temaer blir belyst gjennom samtaler, film og oppgaver relatert til ungdommenes egen hverdag. Trosopplæringen avsluttes med en stor fest som hele menigheten inviteres til, med ungdommene selv som hedersgjester blant familie og gode venner.

Aktivitetstilbud for ungdom

BCC Eiker har i flere år hatt et særdeles godt samarbeid med foreningene Brunstad Ungdomsklubb (BUK), Xerzice Sport og Aktivitetsklubben (AK) med tanke på aktiviteter for barn og ungdom.

Alle disse samarbeidene foreningene engasjerer og inspirerer barn og ungdom på en vidtrekkende måte, med 15-20 aktiviteter innen sport, frisluftsliv, dans, media, sang og musikk som foregår hver uke.

Veldig mange voksne ungdom i alderen 18-25 bidrar aktivt som mentorer i disse foreningene, og de uttrykker stor glede over selv å kunne være med å gi noe tilbake til de som er yngre.