Seniorene – de over 60

Denne gruppen består av de som har levd en stund, og som gjennom liv og tjeneste har lagt grunnlaget for det yrende friske fellesskapet som kjennetegner menigheten i dag. De deltar på de fleste av menighetens felles arenaer, og i tillegg blir det arrangert egne treff for dem. På disse treffene settes av tid og rom til å snakke sammen, dele felles minner fra et langt liv, og delta i passende aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Det skal være meningsfullt og godt å være senior i BCC Eiker, og denne gruppen er en levende og virksom del av menighetslivet.

Båttur på Eikern
En bedre middag, med gode venner fra Hønefoss
På besøk hos Fermate Hamar
Dugnad på Fredfoss
På tur i London
På tur i Budapest