Barn opptil 12 år

Denne gruppen er en levende, nær og tilstedeværende del av menighetens fokus og satsingsområde. Målet vårt er at barna skal kjenne seg sett, hørt og tatt på alvor, og vokse opp i en ramme av omsorg og kjærlighet. Barnas egne møteplasser er søndagskole og aktivitetsklubb, i tillegg til et mangfold av sports- og kulturaktiviteter.

Søndagsskolen

Søndagsskolen er inndelt i to aldersgrupper, en for barn fra 4-6 år, og en for barn fra 7-12 år. Hver gruppe består av en flokk med energiske barn sammen med entusiastiske og dedikerte ledere. Tidsramme for samlingene er ca 45 minutter.

Søndagsskolen er en arena hvor barna skal trives og få gode opplevelser sammen med andre barn. Ansvarlige ledere legger til rette for deling av erfaringer og formidling av kunnskap innen den kristne barnetro, samtidig som de er opptatt av å møte barnas perspektiv med respekt og forståelse. Søndagsskolen skal bygge bro mellom Bibelen og barnas hverdag, og inspirere dem til å ta vare på de gode, kristelige verdiene i livet. Generelle, etiske temaer som eksempelvis respekt, solidaritet, mobbing, empati og omtenksomhet tas jevnlig opp.

Sport og fritidsaktiviteter

Mange av barna i BKM Eiker deltar ukentlig i aktiviteter i regi av de selvstendige foreningene Aktivitetsklubben Eiker og Xercize Zport. Disse foreningene baserer seg på et kristent trosgrunnlag, og har et bredt sports-  aktivitets- og opplevelsestilbud for barn.

For mer informasjon, se hjemmesidene til Aktivitetsklubben Eiker og Frisk Eiker.