BKM Eiker sin holdning til fremstillingen av BCC i dokumentaren i NRK Brennpunkt

16. november 2020 publiserte NRK Brennpunkt første del av dokumentarserien «Guds utvalde», samt en artikkelserie om BCC. Vi opplever at dokumentaren og artiklene gir et feilaktig bilde av vårt trossamfunn og er bekymret for hvordan dette kan påvirke hverdagen til våre barn og ungdommer, og i verste fall føre til økt stigmatisering og mobbing.

Vi ønsker å være et godt og sunt trossamfunn for alle våre medlemmer. Vi ønsker også å ha en god dialog med lokalsamfunnet om hvem vi er og hva vi står for. I den forbindelse vil vi rette en stor takk til lokalsamfunnet i Øvre Eiker og omegn for mye godt samarbeid til nå og for at vi i all hovedsak opplever å bli møtt med respekt og godhet på skoler, barnehager osv.

Likevel forstår vi at mange ukritisk legger til grunn den fremstillingen som NRK Brennpunkt har tegnet av BCC. Derfor ønsker vi å kommentere noen forhold i forbindelse med dokumentaren.

Dokumentaren framsetter blant annet påstander om pengepress og negativ sosial kontroll i menigheten. Dette tar både BKM Eiker og BCC sterk avstand fra i vårt menighetsliv. Alt vårt arbeid bygger på frivillighet, og vi er glade for at vi har medlemmer som sier sin mening. Vi har årsmøter der det stemmes over budsjetter og viktige avgjørelser, og vi jobber for å ha en god foreningskultur som preges av rettferdighet, raushet, omsorg og god takhøyde.

Videre antyder programmet at ledere skal ha beriket seg på menighetens penger. BKM Eiker vil sterkt motsi denne framstillingen. Vi har god oversikt over våre innsamlede midler, som brukes til felleskapets beste og legger til rette for kristent arbeid nå og i fremtiden. Dette har vi god dokumentasjon på, fra revisorgodkjente regnskaper gjennom flere år. Disse ligger tilgjengelige i menyen under årsrapporter.

Når det gjelder taleutdrag av Kåre J. Smith som vises i dokumentaren og på nrk.no, kjenner vi oss heller ikke igjen i det bildet som skapes av BCCs forkynnelse. Disse utdragene er klippet ut av sin sammenheng, og viser ikke et representativt bilde. Vi mener at den kristne forkynnelsen påvirker relasjonene våre positivt, både i hjemmet, menigheten og arbeidslivet, og gjør oss til gode samfunnsborgere.

På bakgrunn av overstående, er vi skuffet over det bildet som tegnes av vårt fellesskap (som vi opplever at medlemmene er stolte av å være en del av), og vil henvise til Brunstad Christian Church (BCC) sin nettside for mer informasjon om saken og prosessen/kildebruken i forbindelse med dokumentaren: bcc.no.

Vi er bevisste på at det alltid vil være enkelte som ikke trives like godt som andre i vårt fellesskap, slik det normalt er i alle samfunnslag og foreninger. Vi jobber målrettet for at alle medlemmene skal trives og tar gjerne imot konstruktiv kritikk til vår virksomhet i den forbindelse.

Dersom noen har spørsmål til oss etter å ha sett eller lest om BCC (som for øvrig NRK Brennpunkt omtaler som «Smiths Venner»), eller lurer på andre ting, er det ønskelig at dere tar kontakt med oss.

På vegne av styret i BKM Eiker
Ruben Reiersrud, Lusia Eriksen, Emilie Aslaksen Larsen og Tore Eriksen.
Kontaktinfo: E-post: post@bkm-eiker.no