KORT OM 2020

Selv om 2020 startet som forventet og på mange måter likt tidligere år, skulle det vise seg at dette ble et år utenom det vanlige.

Fra oppstarten i januar kunne medlemmene glede seg over samlinger med vårt trosgrunnlag og det personlige kristenlivet i fokus. Det ble også arrangert aktiviteter og turer for barn, ungdom, voksne og eldre, både i regi av BKM Eiker og gjennom våre samarbeidende foreninger.

Aktivitetsplanen gav forhåpninger om et aktivt og interessant år. Men da corona-pandemien kom i midten av mars, ble også vår virksomhet rammet. I store perioder fra mars til desember ble alle aktiviteter innstilt. Selv om vi gjennom pandemiens ulike faser kunne gjennomføre noen samlinger og aktiviteter innenfor gjeldende retningslinjer, ble dette en periode med uvanlig lavt aktivitetsnivå.

For våre medlemmer er BCC sine stevner og arrangementer på Brunstad årets høydepunkter, men fra våren og ut året ble også alt dette avlyst. Umiddelbart etter nedstengningen ble det etablert alternative løsninger for å kunne «samles» online gjennom Brunstad TV. Dette ble en god erstatning når vi ikke kunne møtes fysisk. Med live-sendinger fra et nytt TV-studio, og innslag fra lokalmenigheter fra alle verdens kontinenter, ble dette viktige samlingspunkter for våre medlemmer og for alle BCC menigheter verden over. Se en av artiklene om Online arrangementer på BCC sin hjemmeside.

I BKM Eiker ble det også arrangert flere lokale online-samlinger og aktiviteter i tråd med de til enhver tid gjeldende forskrifter for smittevern. Noen av disse var for hele menigheten, og noen var spesielt tilrettelagt for henholdsvis barn, ungdom og seniorer. Under Året i bilder får man et innblikk i de aktivitetene som faktisk ble gjennomført i 2020.

BKM Eiker gir økonomisk støtte til Brunstad Ungdomsklubb (BUK) sitt lokallag i Eiker, som ukentlig driver et verdifullt kristent fritidstilbud for ungdom mellom 13 og 25 årBUK-campene for ungdom i alderen 13-25 år er et stort satsningsområde, både lokalt og sentralt. Campene som vanligvis arrangeres på Brunstad fire ganger i året ble i 2020 arrangert online, kombinert med lokale aktiviteter. Bilder fra dette kan også sees under siden Året i bilder.

Selv om corona-pandemien satte mange begrensninger, ble 2020 et år med gode og minnerike opplevelser. Behovet for å møtes og for å være sammen fysisk vil alltid være der, og kan ikke erstattes. Men samtidig ser vi at de nye erfaringene med digitale arrangementer har tilført virksomheten vår en ny dimensjon, som kan få betydning også når vi er tilbake til det normale.

Selv om 2020 startet som forventet og på mange måter likt tidligere år, skulle det vise seg at dette ble et år helt utenom det vanlige.

Fra oppstarten i januar kunne medlemmene glede seg over samlinger med vårt trosgrunnlag og det personlige kristenlivet i fokus. Det ble også arrangert aktiviteter og turer for barn, ungdom, voksne og eldre, både i regi av BKM Eiker og gjennom våre samarbeidende foreninger.

Aktivitetsplanen gav forhåpninger om et aktivt og interessant år. Men da corona-pandemien kom i midten av mars, ble også vår virksomhet rammet. I store perioder fra mars til desember ble alle aktiviteter innstilt. Selv om vi gjennom pandemiens ulike faser kunne gjennomføre noen samlinger og aktiviteter innenfor gjeldende retningslinjer, ble dette en periode med uvanlig lavt aktivitetsnivå.

For våre medlemmer er BCC sine stevner og arrangementer på Brunstad årets høydepunkter, men fra våren og ut året ble også alt dette avlyst. Umiddelbart etter nedstengningen ble det etablert alternative løsninger for å kunne «samles» online gjennom Brunstad TV. Dette ble en god erstatning når vi ikke kunne møtes fysisk. Med live-sendinger fra et nytt TV-studio, og innslag fra lokalmenigheter fra alle verdens kontinenter, ble dette viktige samlingspunkter for våre medlemmer og for alle BCC menigheter verden over. Se en av artiklene om Online arrangementer på BCC sin hjemmeside.

I BKM Eiker ble det også arrangert flere lokale online-samlinger og aktiviteter i tråd med de til enhver tid gjeldende forskrifter for smittevern. Noen av disse var for hele menigheten, og noen var spesielt tilrettelagt for henholdsvis barn, ungdom og seniorer. Under Året i bilder får man et innblikk i de aktivitetene som faktisk ble gjennomført i 2020.

BKM Eiker gir økonomisk støtte til Brunstad Ungdomsklubb (BUK) sitt lokallag i Eiker, som ukentlig driver et verdifullt kristent fritidstilbud for ungdom mellom 13 og 25 årBUK-campene for ungdom i alderen 13-25 år er et stort satsningsområde, både lokalt og sentralt. Campene som vanligvis arrangeres på Brunstad fire ganger i året ble i 2020 arrangert online, kombinert med lokale aktiviteter. Bilder fra dette kan også sees under siden Året i bilder.

Selv om corona-pandemien satte mange begrensninger, ble 2020 et år med gode og minnerike opplevelser. Behovet for å møtes og for å være sammen fysisk vil alltid være der, og kan ikke erstattes. Men samtidig ser vi at de nye erfaringene med digitale arrangementer har tilført virksomheten vår en ny dimensjon, som kan få betydning også når vi er tilbake til det normale.